Thomas Ender felső-magyarországi tájképei

A Méry Ratio Kiadó és az MTA KIK közös kiadásában Dr. Kásler Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének ajánlásával megjelent A Waldstein-gyűjtemény, Thomas Ender felső-magyarországi tájképei című reprezentatív album.

Thomas Ender 219 akvarelljét az MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye őrzi, és nyomtatásban most először kerülnek a nagy nyilvánosság elé. A kötet szakmai szövegeit írta, a képjegyzéket összeállította: Rozsondai Béla, Mázi Béla, a Kézirattár nyugalmazott munkatársai, és Babus Antal osztályvezető.

A kiadvány megrendelhető a email-címen és megvásárolható a könyvtár olvasótermében, hétfőtől csütörtökig 9 és 11 óra, valamint 15 és 17 óra között, pénteken 9 és 14 óra között.

Mennyi szellem, mennyi őserő

Örömmel ajánljuk figyelmükbe Madách Imre halálának 150. évfordulójára készült “…mennyi szellem, mennyi őserő.” Százötven éves Az ember tragédiája című új, háromnyelvű digitális gyűjteményünket. A munka a Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye együttműködésével jöhetett létre.madach

“… és gonddal békít a lombbal, végigsimít a számon…”

Boldog születésnapot kívánunk
a ma százéves Gyarmati Fanninak,
Radnóti Miklós özvegyének!

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni ma is jelenség. Rajongása a magyar költészetért magával ragadó. Háborgása, hogy a mai fiatalok nem tanulnak és nem tudnak verseket, több mint elgondolkodtató. Ő ma is sokat tud kívülről. A magyar költészetet tartja legfőbb nemzeti kincsünknek. Aktivitása meglepő. Ha időpontot egyeztetünk a találkozásra, olykor elhangzik, hogy „a kedd este nem jó, akkor jön a tanítványom”, mert ketten is járnak hozzá francia órára! (Fanni 1912. szeptember 8-án született.) Nem szereti ezt a világot, búsítja az ország állapota. Egy keveset dohányzik, csak napi 3-4 cigarettát szív, de ezt is csak „újabban, mert amikor Miklós élt, s ő erős dohányos volt, nem volt annyi pénzünk, hogy kettőnknek jusson cigarettára.” Szívmelengető apró történeteinek, visszaemlékezéseinek egyike: egyszer Radnóti Miklóst küldte kenyérért a közeli pékhez. A félkilós cipónak „Jó egészség” volt a neve, de Miklós elfelejtette mire odaért, s csak arra emlékezet, hogy valami pozitív – s némi töprengés után „Életkedv” kenyeret kért – meséli róla Rozsondai Marianne, Kézirattárunk nyugalmazott vezetője.

Radnóti Miklós hagyatékát huszonegy nagy, lepecsételt csomagban 2008. január 11-én szállítottuk be az MTAK Kézirattárába Radnótiné Gyarmati Fanni Pozsonyi úti lakásáról. […]

Milyen hagyaték Radnóti Miklósé? Teljes, hiánytalan hagyaték csak elméletben létezik, tehát a Radnótié sem az, de közelít hozzá. Mindez Gyarmati Fanni érdeme, több mint hat évtizeden át ő tartotta egyben, őrizte, óvta férje hagyatékát. Az is az ő gondosságának köszönhető, hogy a kéziratok jó állapotban kerültek hozzánk – írja a költő hagyatékának egyik őre, Babus Antal, Kézirattárunk jelenlegi vezetője a Radnóti Miklós 100. születésnapjára rendezett kiállítás oldalán.

… a tárgyak összenéznek

s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab

az asztalon és csöppje hull a méznek

s mint színarany golyó ragyog a teritőn,

s magától csendül egy üres vizespohár.

Boldog, mert véled él…

Könyvtárunk ősnyomtatványai az interneten

Szeretettel meghívjuk Rozsondai Marianne, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye ny. osztályvezetője és Rozsondai Béla ny. tudományos munkatárs Az MTA Könyvtára ősnyomtatványai az interneten című előadására.

Bevezetőt mond: Tóth Gábor, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye osztályvezető-helyettese

Helyszín: MTA Könyvtára, Konferenciaterem (II. emelet)
Időpont: 2012. május 2. 16 óra

Ősnyomtatványaink katalógusa hozzáférhető a központi katalóguson keresztül,  a felső menüből adatbázisként az ‘Ősnyomtatványok (INC)‘ opciót választva. A keresés, a böngészés ezután már a katalógusban megszokott módon történik.
Az egyes kötetek bibliográfiai rekordjaiból szakemberek számára érdekes információkat rejtő oldalak digitális változatai is elérhetők.

Új RMNy kötet jelent meg

Megjelent a Régi Magyarországi Nyomtatványok (1656-1670) legújabb,
IV. kötete

(Szerkesztette P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Akadémiai Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2012.)

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztály (RMNy Szerkesztőség) munkájaként megjelent a retrospektív nemzeti bibliográfia új kötete, amely a korábbiak folytatásaként az 1656 és 1670 között részben vagy egészben magyar nyelven, illetve a történelmi Magyarország területén bármely nyelven (magyar, latin, német, biblikus cseh, román), nyomtatásban megjelent művek részletező bibliográfiája. A kötet 1071 nyomtatvány leírását adja közre a 2626. tételszámtól a 3696-ig, és 55 Appendix-tételt tartalmaz a 216. sorszámtól a 271-ig.

A kötet használatát tíz mutató segíti.

Az RMNy 4. megjelenése sikeres és követendő példája a nemzeti könyvtár és az akadémiai szféra évtizedekre visszatekintő tudományos együttműködésének. A kötet a Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA (Pub K 85 330) támogatásával jelent meg.

-forrás: oszk.hu-

Bővebben az OSZK oldalán

Százötven éves Az ember tragédiája

“…mennyi szellem, mennyi őserő.”

Zichy Mihály: Ádám és Éva

Örömmel hívjuk fel figyelmüket a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének kiállítására, melyet Az ember tragédiája megjelenésének 150 éves évfordulójára készítettünk “…mennyi szellem, mennyi őserő.” címmel. A rendezvényen a nagyközönség először tekintheti meg a Tragédia eredeti kéziratát és lapozhatja végig annak digitalizált változatát. A digitális változatban és a szintén kiállított, krimináltechnikai eszközökkel készült 2005-ös szinoptikus kiadásban a Madách tudtával és jóváhagyásával készült javítások pontosan nyomon követhetők. Nyolc tárlóban a kézirattár állományában található eredeti dokumentumok, másik nyolc tárlóban pedig a Tragédia nyomtatott kiadásai láthatók, köztük igazi irodalomtörténeti érdekességekkel. A kiállítás unikális darabja az az ősnyomtatvány, amelyet Madách ajándékozott Rómer Flórisnak, az idén 150 éves kézirattár első vezetőjének.

A május 27-ig hétfőtől péntekig 10 és 16 óra között könyvtárunk 2. emeleti konferenciatermében megtekinthető kiállítást Babus Antal és Mázi Béla rendezte a FokaArt Bt. és az Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő Kft. közreműködésével.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.