Körmendy Kinga előadása

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Kézirattárunk egykori munkatársa,

K Ö R M E N D Y   K I N G A 

A latin és magyar nyelvű írásbeliség néhány emlékének
proveniencia-possessor problémája 
az MTA KIK Kézirattárában című előadására

a
PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszék és a 
BTK Moravcsik Gyula Intézet szervezésében.

Időpont: 2023. május 31. 18:00
Helyszín: PPKE BTK Danubianum 1111 Budapest Bertalan Lajos utca 2. 317-es terem

Thomas Ender felső-magyarországi tájképei

A Méry Ratio Kiadó és az MTA KIK közös kiadásában Dr. Kásler Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének ajánlásával megjelent A Waldstein-gyűjtemény, Thomas Ender felső-magyarországi tájképei című reprezentatív album.

Thomas Ender 219 akvarelljét az MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye őrzi, és nyomtatásban most először kerülnek a nagy nyilvánosság elé. A kötet szakmai szövegeit írta, a képjegyzéket összeállította: Rozsondai Béla, Mázi Béla, a Kézirattár nyugalmazott munkatársai, és Babus Antal osztályvezető.

A kiadvány megrendelhető a email-címen és megvásárolható a könyvtár olvasótermében, hétfőtől csütörtökig 9 és 11 óra, valamint 15 és 17 óra között, pénteken 9 és 14 óra között.

Fokozott biztonsági ellenőrzés a székházban

Kérjük különgyűjteményeink (Akadémiai Levéltár, Keleti Gyűjtemény, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye) olvasóit, látogatóit, hogy akadémiai rendezvények miatt 2018. október 8-án hétfőn fokozottabb biztonsági ellenőrzésre számítsanak.

Köszönjük megértésüket.

Mennyi szellem, mennyi őserő

Örömmel ajánljuk figyelmükbe Madách Imre halálának 150. évfordulójára készült „…mennyi szellem, mennyi őserő.” Százötven éves Az ember tragédiája című új, háromnyelvű digitális gyűjteményünket. A munka a Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye együttműködésével jöhetett létre.madach

„… és gonddal békít a lombbal, végigsimít a számon…”

Boldog születésnapot kívánunk
a ma százéves Gyarmati Fanninak,
Radnóti Miklós özvegyének!

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni ma is jelenség. Rajongása a magyar költészetért magával ragadó. Háborgása, hogy a mai fiatalok nem tanulnak és nem tudnak verseket, több mint elgondolkodtató. Ő ma is sokat tud kívülről. A magyar költészetet tartja legfőbb nemzeti kincsünknek. Aktivitása meglepő. Ha időpontot egyeztetünk a találkozásra, olykor elhangzik, hogy „a kedd este nem jó, akkor jön a tanítványom”, mert ketten is járnak hozzá francia órára! (Fanni 1912. szeptember 8-án született.) Nem szereti ezt a világot, búsítja az ország állapota. Egy keveset dohányzik, csak napi 3-4 cigarettát szív, de ezt is csak „újabban, mert amikor Miklós élt, s ő erős dohányos volt, nem volt annyi pénzünk, hogy kettőnknek jusson cigarettára.” Szívmelengető apró történeteinek, visszaemlékezéseinek egyike: egyszer Radnóti Miklóst küldte kenyérért a közeli pékhez. A félkilós cipónak „Jó egészség” volt a neve, de Miklós elfelejtette mire odaért, s csak arra emlékezet, hogy valami pozitív – s némi töprengés után „Életkedv” kenyeret kért – meséli róla Rozsondai Marianne, Kézirattárunk nyugalmazott vezetője.

Radnóti Miklós hagyatékát huszonegy nagy, lepecsételt csomagban 2008. január 11-én szállítottuk be az MTAK Kézirattárába Radnótiné Gyarmati Fanni Pozsonyi úti lakásáról. […]

Milyen hagyaték Radnóti Miklósé? Teljes, hiánytalan hagyaték csak elméletben létezik, tehát a Radnótié sem az, de közelít hozzá. Mindez Gyarmati Fanni érdeme, több mint hat évtizeden át ő tartotta egyben, őrizte, óvta férje hagyatékát. Az is az ő gondosságának köszönhető, hogy a kéziratok jó állapotban kerültek hozzánk – írja a költő hagyatékának egyik őre, Babus Antal, Kézirattárunk jelenlegi vezetője a Radnóti Miklós 100. születésnapjára rendezett kiállítás oldalán.

… a tárgyak összenéznek

s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab

az asztalon és csöppje hull a méznek

s mint színarany golyó ragyog a teritőn,

s magától csendül egy üres vizespohár.

Boldog, mert véled él…

Könyvtárunk ősnyomtatványai az interneten

Szeretettel meghívjuk Rozsondai Marianne, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye ny. osztályvezetője és Rozsondai Béla ny. tudományos munkatárs Az MTA Könyvtára ősnyomtatványai az interneten című előadására.

Bevezetőt mond: Tóth Gábor, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye osztályvezető-helyettese

Helyszín: MTA Könyvtára, Konferenciaterem (II. emelet)
Időpont: 2012. május 2. 16 óra

Ősnyomtatványaink katalógusa hozzáférhető a központi katalóguson keresztül,  a felső menüből adatbázisként az ‘Ősnyomtatványok (INC)‘ opciót választva. A keresés, a böngészés ezután már a katalógusban megszokott módon történik.
Az egyes kötetek bibliográfiai rekordjaiból szakemberek számára érdekes információkat rejtő oldalak digitális változatai is elérhetők.

Új RMNy kötet jelent meg

Megjelent a Régi Magyarországi Nyomtatványok (1656-1670) legújabb,
IV. kötete

(Szerkesztette P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Akadémiai Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2012.)

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztály (RMNy Szerkesztőség) munkájaként megjelent a retrospektív nemzeti bibliográfia új kötete, amely a korábbiak folytatásaként az 1656 és 1670 között részben vagy egészben magyar nyelven, illetve a történelmi Magyarország területén bármely nyelven (magyar, latin, német, biblikus cseh, román), nyomtatásban megjelent művek részletező bibliográfiája. A kötet 1071 nyomtatvány leírását adja közre a 2626. tételszámtól a 3696-ig, és 55 Appendix-tételt tartalmaz a 216. sorszámtól a 271-ig.

A kötet használatát tíz mutató segíti.

Az RMNy 4. megjelenése sikeres és követendő példája a nemzeti könyvtár és az akadémiai szféra évtizedekre visszatekintő tudományos együttműködésének. A kötet a Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA (Pub K 85 330) támogatásával jelent meg.

-forrás: oszk.hu-

Bővebben az OSZK oldalán

Százötven éves Az ember tragédiája

„…mennyi szellem, mennyi őserő.”

Zichy Mihály: Ádám és Éva

Örömmel hívjuk fel figyelmüket a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének kiállítására, melyet Az ember tragédiája megjelenésének 150 éves évfordulójára készítettünk „…mennyi szellem, mennyi őserő.” címmel. A rendezvényen a nagyközönség először tekintheti meg a Tragédia eredeti kéziratát és lapozhatja végig annak digitalizált változatát. A digitális változatban és a szintén kiállított, krimináltechnikai eszközökkel készült 2005-ös szinoptikus kiadásban a Madách tudtával és jóváhagyásával készült javítások pontosan nyomon követhetők. Nyolc tárlóban a kézirattár állományában található eredeti dokumentumok, másik nyolc tárlóban pedig a Tragédia nyomtatott kiadásai láthatók, köztük igazi irodalomtörténeti érdekességekkel. A kiállítás unikális darabja az az ősnyomtatvány, amelyet Madách ajándékozott Rómer Flórisnak, az idén 150 éves kézirattár első vezetőjének.

A május 27-ig hétfőtől péntekig 10 és 16 óra között könyvtárunk 2. emeleti konferenciatermében megtekinthető kiállítást Babus Antal és Mázi Béla rendezte a FokaArt Bt. és az Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő Kft. közreműködésével.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.