Rengeteg magyar folyóirat – csak nálunk

Könyvtárunkban az Arcanum Kft. jóvoltából csaknem 300 magyar folyóirat, napilap, hetilap teljes szövegében kutakodhatnak az érdeklődők.

Lehetőség van egyszerű és összetett keresésre, az egyes számok áttekintésére, cikkek lementésére (egyszerre max. 25 oldal), kereshetünk a cikkek címére, szerzőjére, a PDF fájlok könyvjelzőiben (tanulmányok szerzői, fejezetcímek, évszámok), sőt akár a teljes szövegben is. Kereshetünk a teljes gyűjteményben, a számunkra relevánsnak tűnő lapokban vagy akár egyetlen periodikum szövegében is.

EXCLUSIVEAz adatbázis az MTA KIK hálózatán (vezetékes és wifi) érhető el az arcanum.mtak.hu címen. A gyűjtemény nem azonos a más könyvtárakban is elérhető Arcanum Digitális Tudománytárral, egyedi válogatás, kizárólag az akadémiai Könyvtárban hozzáférhető.

Címjegyzék

 • 2000 – Magyar nyelvű irodalmi és Társadalmi havilap 1899-2012
 • ACTA AGRONOMICA 1950-2011
 • ACTA ALIMENTARIA 1972-2012
 • ACTA ANTIQUA 1951-2011
 • ACTA ARCHAEOLOGICA 1951-2001
 • Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged, JATE) 1958-2006
 • ACTA HISTORICA 1951-1989
 • ACTA JURIDICA 1959-2012
 • ACTA LINGUISTICA 1951-2006
 • Aetas 1985-2010
 • AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1957-2002
 • Akadémiai értesítő – Magyar Tudomány 1840-2013
 • Áldásy: A Magyar Nemzeti Múzeum címereslevelei
 • ALFÖLDI TANULMÁNYOK 1977-2003
 • ALFÖLDI TÁRSADALOM 1990-1994
 • ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 1975-2011
 • Állami zárszámadás 1868-1955
 • ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANUMÁNYOK 1963-1998
 • Annales – A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyvei 1903-2010
 • Anthropologia Hungarica 1956-1992
 • ARCHAELOGIAI ÉRTESÍTŐ 1868-2013
 • ARCHAEOLÓGIA KÖZLEMÉNYEK 1859-1899
 • Ars decorativa 1973-2012
 • Ars Hungarica – A MTA művészettörténeti közleményei 1973-2008
 • Athenaeum 1892-1947
 • Balatonvidék 1900-1917
 • Békési Élet 1966-1981
 • Békésmegyei Közlöny 1877-1938
 • Belügyi Közlöny 1896-1953
 • Bölcseleti folyóirat 1886-1906
 • Borászati Lapok 1858-1943
 • Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai
 • Budapest történetének bibliográfiája
 • Budapest Székesfőváros Közgyűlési jegyzőkönyvei 1873-1949
 • Budapesti Czim és Lakjegyzék (1880-1928)
 • Budapest (1945-2012)
 • Budapesti Hirlap 1915-1918
 • Budapesti Negyed 1993-2008
 • Budapesti Szemle 1857-1944
 • Corvina – A Magyar Könvvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének Közlönye 1878-1950
 • Credo, Evangélikus Műhely 1995-2008
 • Családtörténeti Értesítő 1899-1901
 • Családtörténeti irodalom
 • Czuszor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára
 • Diarium 1931-1948
 • Dunántúli Protestáns Lap 1890-1945
 • Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyvei 1843-1949
 • Egyetemes Philológiai Közlöny 1877-1948
 • Egyetemi Könyvtár évkönyvei 1962-2007
 • Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából
 • A MTA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 1882-1947
 • ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1957-1968
 • ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 1969-1998
 • ÉRTEKEZÉSEK A NEMZETGAZDASÁGTAN ÉS A STATISZTIKA KÖRÉBŐL 1882-1944
 • ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 1868-1949
 • Értekezések történettudomány köréből 1867-1947
 • Esztergom 1895-1932
 • Esztergom és Vidéke 1886-1941, 1987-2007
 • Esztergom Évlapjai 1925-2009
 • Ethnographia 1890-2008
 • Evangélikus Egyház és Iskola 1883-1905
 • Evangélikus közgyűlési jegyzőkönyvek 1843-1961
 • Evangélikus Őrálló 1905-1919
 • Evangélikus Theológia 1947-1948
 • Filológiai Közlöny 1955-2009
 • Földmívelési Értesítő 1890-1943
 • Földrajzi Értesítő 1950-2008
 • Földrajzi Közlemények 1873-2010
 • Folia Archeologica 1939-2010
 • Folia Entomologica 1929-2008
 • Folia Historica 1972-2011
 • Fons 1994-2012
 • Fővárosi Közlöny 1894-2005
 • Fragmenta Paleontologica 1969-2008
 • Genealógiai Füzetek 1903-1914
 • GEOPHYSICAL OBSERVATORY REPORTS 1967-2006
 • Győri Szemle 1930-1944
 • Hadtörténelmi Közlemények 1888-2009
 • Haladás 1945-1949
 • HELIKON 1955-2013
 • Helyismereti könyvtárosok tanácskozásai 1995-2005
 • Hidrológiai Közlöny 1921-2013
 • Hidrológiai Tájékoztató 1961-2012
 • Hivatalos Közlöny 1893-1944
 • Honismeret 1972-2012
 • Honvédségi Közlöny 1894-1948
 • Hungarologiai – Berliner Beiträge zur Hungarologie 1-14.
 • Hungarologiai – Cahiers d’etudes Hongroises (et Finlandaises) 1-18.
 • Hungarologiai – Hungarian Studies 1985-2013
 • Hungarologiai – Hungarian Studies Review 1974-2008
 • Hungarologiai – Hungarológia 1993-2000
 • Hungarologiai – Hungarológiai Értesítő 1979-2000
 • Hungarologiai – Hungarológiai Füzetek 1-3
 • Hungarologiai – Hungarológiai Hírlevél 1989-1991
 • Hungarologiai – Hungarológiai Ismerettár 1989-1991
 • Hungarologiai – Hungarológiai Kongresszusok 1-7.
 • Hungarologiai – Hungarológiai Közlemények 1971-2011
 • Hungarologiai – A hungarológia oktatása 1987-1988
 • Hungarologiai – Hungarologische Beiträge 1993-2006
 • Hungarologiai – Intézeti Szemle 1973-2001
 • Hungarologiai – Lektori konferenciák 1969-1985
 • Hungarologiai – Officina Hungarica 1993-2001
 • Hungarologiai – Studi Finno-Ugrici 1995-2002
 • Hungarologiai – Ungarn-Jahrbuch
 • Huszadik Század 1900-1949
 • Igazságügyi Közlöny 1892-1948
 • Irodalomtörténet 1912-2010
 • IZOTÓPTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA 1958-1994
 • Jel-kép 1980-2011
 • Jogtudományi Közlöny 1866-1989
 • Kalocsai Püspökség Közleményei 1858-1992
 • Kataszteri Közlöny 1892-1918
 • Katolikus Szemle 1887-1990
 • Katona: Historia Critica Regum Hungariae
 • KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 1951-1996
 • Kempelen: Magyar nemes családok
 • Keresztény Magvető 1861-2010
 • Kert 1895-1919
 • Kertészet 1927-1944
 • Kertészeti Lapok 1886-1933
 • Kertészeti Szemle 1929-1944
 • Könyv Könyvtár Könyvtáros 1992-2008
 • Kormányjelentés és statisztikai évkönyv 1898-1941
 • Kormánylap 1850-1859
 • Körösvidék 1920-1927
 • Közgazdasági Szemle 1874-2009
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára (Okmánytárak)
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Analecta
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Anjoukori okmánytár
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Árpádkori új okmánytár (Wenzel)
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Codex Diplomaticus (Fejér)
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Hazai okmánytár
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Sopron … története (Házi Jenő)
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Vatikáni magyar okirattár
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Gróf Károlyi család oklevéltára
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Gróf Zichy okmánytár
 • Középkori Magyarország digitális könyvtára – Zsigmondkori oklevéltár
 • Központi Értesítő 1876-1947
 • Köztelek 1891-1944
 • Külgazdaság 1957-2011 (1971-ig Külkereskedelem néven)
 • Külügyi Közlöny 1921-1944
 • Levéltári Közlemények 1923-2009
 • Levéltári Híradó-Levéltári Szemle 1951-2012
 • LITERATURA 1974-2013
 • MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT 1953-1989
 • Magyar Családtörténeti Szemle 1935-1944
 • Magyar életrajzi lexikon
 • Magyar Filozófiai Szemle 1957-2010
 • Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1894-1906
 • Magyar Iparművészet 1897-1944
 • Magyar Katonai Közlöny 1908-1930
 • Magyar Katonai Szemle 1931-1943
 • Magyar Könyvszemle 1876-2006
 • Magyar Kultúra 1913-1944
 • Magyar mérnök és építészeti egylet közlönye 1867-1944
 • Magyar Művészet 1925-1949
 • Magyar Néprajzi Lexikon
 • Magyar Nyelv 1905-2010
 • Magyar Nyelvőr 18792-2009
 • Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944
 • MAGYAROSAN 1932-1949
 • Magyar Paizs 1900-1914
 • Magyar Sion 1863-1904
 • Magyar Szemle 1927-1941
 • Magyar tájszótár
 • Magyar Történelmi Tár 1855-1934
 • Magyar Filmintézet kiadványai
 • Magyar nyelvtörténeti szótár
 • Magyar Történeti Életrajzok
 • Matematikai és természettudományi értesítő 1882-1943
 • Matematikai és természettudományi közlemények 1861-1944
 • A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG ÉVKÖNYVEI 1831-1864
 • Magyarok az első világháborúban – szakkönyvgyűjtemény
 • Mikológiai Közlemények 1963-2012
 • MIKROSZEIZMIKUS JELENTÉSEK 1966-1977
 • Miscellanea Zoologica Hungarica 1982-2000
 • Miskolci Egyetem Közleményei 1975-2007
 • Magyar Könytárosok Egyesületének évkönyvei 1935-37, 1973-1984
 • Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
 • Monumenta H. H. I. Diplomataria
 • Monumenta H. H. II. Scriptores
 • Monumenta H. H. III. Comitalia
 • Monumenta H. H. IV: Acta Extera
 • Magyarország történeti helységnévtára 1773-1808
 • A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1952-1982
 • A MTA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 1952-1955
 • A MTA BIOLÓGIAI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLYA AGRÁRTUDOMÁNYI ALOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1951-1952
 • A MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1952-1982
 • A MTA FÖLD ÉS BÁNYÁSZATI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1967-1982
 • A MTA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1966-1982
 • A MTA IPARGAZDASÁGI KUTATÓ CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1961-1968
 • Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának kiadványai
 • A MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 1957-1964
 • A MTA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1951-1977
 • A MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 1956-1964
 • A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1951-1982
 • A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 1950-1965
 • A MTA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1951-1982
 • A MTA V. ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1950-1982
 • A MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1950-1981
 • Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004
 • Múltunk 1989-2010
 • Musicalia Danubiana 1982-2010 (1-24.)
 • Művészet 1902-1918
 • MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 1952-2013
 • Múzeumi és könyvtári értesítő 1907-1918
 • Nagy Iván: Magyarország családai
 • Néprajzi Értesítő 1900-2008
 • Népszava 1873-1948
 • Népszava 2005-2014
 • Néptanítók Lapja 1868-1944
 • NYELVTUDOMÁNY 1906-1919
 • Nyelvtudományi Közlemények 1862-2008
 • Nyírvidék 1882-1942
 • Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
 • Orvosi Tár 1831-1848
 • Orvostörténeti Közlemények 1955-2010
 • Országos Széchényi Könyvtár évkönyvei 1957-1998
 • Pallas nagy lexikona
 • Pannonhalmi füzetek 1928-2004
 • Pannonhalmi Szemle 1926-1944
 • Pápa és Vidéke 1906-1944
 • Pápai Független Kisgazda 1945-1947
 • Pápai Független Újság 1893-1894
 • Pápai Hirlap 1888-1944
 • Pápai Ifjúsági Lap 1885-1889
 • Pápai Kis Újság 1947-1948
 • Pápai Közlöny 1892-1921
 • Pápai Lapok 1874-1919
 • Pápai Munkás Újság 1919
 • Pápai Néplap 1945-1949
 • Pápai Újság 1899-1903, 1944-1945
 • Parasitologia Hungarica 1968-1998
 • Pénzügyi Közlöny 1874-1948
 • Pesi Hirlap 1914-1928
 • Pesti Napló 1914-1939
 • PROGNOSZTIKA 1969-1987
 • Protestáns egyházi és iskolai lap 1843-1919
 • Protestáns Szemle 1889-1945
 • Religio és nevelés 1841-1930
 • Révai nagy lexikona
 • Siebmacher’s Wappenbuch
 • STRUKTURÁK, SZERVEZETEK, STRATÉGIÁK – IPARGAZDASÁGI SZEMLE 1971-1995
 • Studia Botanica 1961-2008
 • Századok 1867-2012
 • Színházi élet 1912-1938
 • Szinnyei: Magyar írók élete és munkái
 • Széchenyi Zsigmond Vadászati Könyvtár
 • Társadalmi Szemle 1931-1998
 • TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1972-1991
 • Tenger 1911-1941
 • Tér és Forma 1928-1948
 • Természetrajzi Füzetek 1877-1902
 • Természettudományi Közlöny 1869-1944
 • Theologiai Szaklap 1902-1918
 • Történelmi Szemle 1912-2010
 • Tudományos Gyűjtemény 1817-1841
 • Tudománytár 1834-1844
 • Turisták Lapja 1889-1942
 • Turul 1883-2013
 • Új Idők 1895-1949
 • Új Szó 1948-1999
 • Vadász és Versenylap 1857-1919
 • Vadász Lap 1879-1920
 • Vármegyei monográfiák: Arad, Bács, Békés, Bereg, Csanád, Szilágy, Szolnok-Doboka
 • Városi Szemle 1908-1948
 • Vasárnapi Újság 1854-1921
 • Vasuti és Közlekedési Közlöny 1871-1941
 • Vertebrata Hungarica 1959-1989
 • Világirodalmi lexikon
 • Világtörténet 1979-2009
 • Vízügyi közlemények 1879-2005
 • Zalamegye 1882-1910
 • Zenetudományi Dolgozatok 1979-2009