Taylor&Francis e-könyvek

Beiratkozott olvasóink június végéig elérhetik a Taylor&Francis Kiadó e-könyvcsomagját.

A gyűjteményben számos tudományterület több ezer szakkönyvének online olvasására nyílik lehetőség, eduID (PDF 2 MB) segítségével akár távolról is.

Bejelentkezés:

Log in – Log in with Shibboleth or OpenAthens – Search for your institution: „magyar tudomanyos akademia konyvtar es informacios kozpont”

(Nem csak) klasszika-filológusok figyelmébe

Otthonról is elérhetők eduID (PDF 2 MB) segítségével a de Gruyter Kiadó népszerű tudományos adatbázisai:

 • De Gruyter Journals (SSH Package)
  Több mint 350 humán és társadalomtudományi folyóiratot és további 400 open access folyóiratot kínál 1995-től napjainkig.
  Bejelentkezés: Sign in – Login with institutional access – Find your institution – Library and Information Centre of MTA borrowers
 • Bibliotheca Teubneriana Latina Online
  Online hozzáférhetővé teszi a Bibliotheca Teubneriana sorozat összes latin nyelvű szövegét az antikvitástól a középkori és az újlatin szövegemlékekig.
  Bejelentkezés: Access content – Log in – Connect via Institution – Find your institution – Library and Information Centre of MTA borrowers
 • Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online
  A De Gruyter adatbázisa a világ legrészletesebb latin szótárához biztosít hozzáférést.
  Bejelentkezés: Access content – Log in – Connect via Institution – Find your institution – Library and Information Centre of MTA borrowers

de Gruyter

 

 

 

Open Access könyvek III. – De Gruyter

Open Access (nyílt hozzáférésű) könyvek a De Gruyter Kiadótól.


The Eurasian Triangle

Russia, The Caucasus and Japan, 1904-1945

A kötet francia és japán szerzői a XX. századi nagypolitikát, nemzetközi kapcsolatokat kutató történészek számára is kevéssé ismert, feltáratlan kérdés bemutatását állították vizsgálódásuk középpontjába. A könyvből képet kaphatunk az évszázadok óta nagy birodalmak (Oroszország, Oszmán Birodalom, Perzsa Birodalom) ütközőzónájában élő, függetlenségre törekvő kaukázusi népek és Japán geopolitikai realitáson alapuló, az Orosz Birodalommal, majd a Szovjetunióval szembeni, 1904 és 1945 közötti együttműködéséről. A mű újabb adalékkal szolgál egyrészt annak alátámasztására, hogy látszólag regionális konfliktusok mögött rendszerint globális vonatkozások is felsejlenek, másrészt pedig annak igazolására, hogy a geopolitikai érdekeket, törekvéseket nem befolyásolja az egyes birodalmak belpolitikai rendszereinek jellege. A szerzők orosz, amerikai, brit, francia, japán és grúz levéltárak dokumentumaira támaszkodtak kutatásuk során.

Kuromiya, Hiroaki és Mamoulia, Georges. The Eurasian Triangle, Russia, The Caucasus and Japan, 1904-1945. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019.


Russia in the Reign of Aleksei Mikhailovich

A kötet egy hivatalnoknak, Grigorij Karpovics Kotosihinnek I. Alekszej cár Oroszországáról készített leírásának kritikai kiadását tartalmazza. Jelentőségét egyedisége adja. A könyv műfaja (országleírás) nem volt elterjedt Kelet-Európában, és nem készült orosz nyelven ehhez fogható komplex ismertető a korabeli Oroszországról. Kotosihin kalandos életet élt. Már hivatalnokként kapcsolatban állt országa akkori legnagyobb ellenségeinek egyikével, a Svéd Királysággal, amely államnak egy diplomatán keresztül rendszeresen adott át bizalmas információkat. Büntetőügyekben való felelősségre vonása elől és személyes konfliktusok miatt 1664-ben a lengyel-litván államba, később Svédországba menekült. A forrás keletkezése annak volt köszönhető, hogy Svédországban felkérték Kotosihint egy az orosz állam működését bemutató munka megírására. A munkából képet kaphatunk az állam kormányzatáról, a cári udvar, a kormányszékek működéséről, a szokásjogról, a diplomácia szervezéséről és a hadszervezet felépítéséről. A szerző teljességre és a valóság bemutatására törekedett, utóbbi törekvését a forráskritika alapján alapvetően siker koronázta. A mű felbecsülhetetlen értékű történeti forrás.

Kotoshikhin, Grigorii Karpovich és Poe, Marshall. Russia in the Reign of Aleksei Mikhailovich. Berlin, Boston: De Gruyter, 2015.


The Electrification of Russia

1880-1926

A könyv Oroszország villamosítási programjának technika- és társadalomtörténeti szempontú áttekintését tartalmazza. A szerző arra a kérdésre keresi a választ könyvében, hogy minek volt köszönhető a rendszerenként eltérő ütemben zajló villamosítás, mely tényezők segítették elő, és melyek hátráltatták azt a bolsevik hatalomátvétel előtt, illetve azt követően. Lenin szerint kommunizmus = szovjethatalom + villamosítás. A képletből következik, hogy a Szovjetunióban (amelynek rendszere önmagában modernizációs kísérletként értelmezhető) kezdettől fogva kiemelt állami feladatként kezelték a villamosítást, a szocialista társadalom kialakításának fontos eszközeként tekintettek rá. Az első átfogó villamosítási terv (GOELRO) száz villamos erőmű építését irányozta elő. Ezzel szemben az utolsó Romanovok idején a vas- és acéltermelés és a vasútépítés élvezett prioritást. A NEP korszakában a versengő kivitelezési koncepciók közül az iparosítást elősegítő, nagyobb, regionális elektromos alállomások létrehozásának terve mellett döntöttek. A program végrehajtása e központosított államban lehetetlen lett volna a kormányzat és az államapparátus szervezése és támogatása nélkül. Ez a pártfogás hiányzott az 1917 előtti korszakban, aminek okán nem egy egységes rendszer kiépítése, hanem elszórtan, egyes városok, térségek villamosítása kezdődött el.

Coopersmith, Jonathan. The Electrification of Russia, 1880–1926. Ithaca: Cornell University Press, 2016.


 

Mindent a Harmadik Birodalomról: próbahozzáférés a német történelem iránt érdeklődőknek

Június 1-jétől újabb adatbázist próbálhatnak ki kedves olvasóink: a De Gruyter kiadó négy hónapos próbahozzáférést biztosít a National Socialism, Holocaust, Resistance and Exile 1933–1945 című adatbázisához, amelyet könyvtárunk IP tartományából 2019. szeptember 30-ig érhetnek el a német történelem iránt érdeklődök.

Az adatbázis segítségével átfogó kép alkotható a nácizmusról, a Harmadik Birodalom tetteiről, valamint a holokausztról. Megközelítőleg 40 000 elsődleges forrást foglal magában, benne 450 000 oldalnyi dokumentummal, ezenkívül 18 000 életrajzi anyag található meg a Birodalom vezetőiről és áldozatairól egyaránt. Az adatbázis dokumentumainak segítségével a felhasználók pontos képet kaphatnak a német nemzetiszocialista hatóságok működéséről, és ehhez segítségül szolgálnak az egyes forrásokhoz kapcsolódó tudományos bevezetők és esszék is.

Az adatbázis alapvető fontosságú elsődleges forrásokat tartalmaz a Nemzetiszocialista Német Munkáspártról, a náci ideológiáról és propagandáról, az igazságszolgáltatásról és jogi szabályozásról, valamint a kialakuló ellenállásról is.

 

Magában foglalja többek közt a Harmadik Birodalom kormányzati iratait, titkos rendőrségi jelentéseket, Adolf Hitler 1925 és 1945 között elhangzott beszédeit, írásait, valamint Goebbels 1923 és 1945 között írt naplóit is, emellett emigrációs és deportációs listák is kutathatóvá váltak.

Fontos megemlíteni azt is, hogy az adatbázis tartalmazza a Gestapo parancsnokságának bécsi központjában, 1938 és 1945 között készült napi jelentéseket is, ez mintegy 6000 digitalizált oldalt jelent.

A digitalizált források változatossága, az indexelt dokumentumok egyedisége és a nagy mennyiségű életrajzi anyag teszi a De Gruyter adatbázisát igazán különleges kutatási eszközzé.

Az adatbázis az egyszerű keresés mellett természetesen összetett keresést is lehetővé tesz, ahol különböző keresési feltételeket adhatunk meg, például konkrét személyeket, intézményeket, szervezeteket is kutathatunk, indexlistát generálhatunk, és a kiválasztott cikkekből személyre szabott listát is összeállíthatunk.

Az adatbázis IDE kattintva érhető el.

Bővebb információ az adatbázisról a De Gruyter honlapján olvasható.

 

Open Access könyvek I. – De Gruyter

Petrarch and Boccaccio

The Unity of Knowledge in the Pre-modern World

A tanulmánykötet a két 14. századi itáliai klasszikus szerző életművét hasonlítja össze és vizsgálja történeti, teológiai, filozófiai, filológiai, poétikai és egyéb szempontokból. Azt is bemutatja, hogy a két szerző milyen módon járult hozzá Európa kulturális identitásához.

Candido, Igor (Ed.). Petrarch and Boccaccio. The Unity of Knowledge in the Pre-modern World. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


History and Drama

The Pan-European Tradition

A kötet érdekes tanulmánygyűjtemény a korai újkori és a modern európai történeti drámáról, valamint dráma és történelem kapcsolatáról, a francia, olasz, angol, orosz és holland drámairodalomból.

Küpper, Joachim (Ed.), Jan Mosch (Ed.), Elena Penskaya (Ed.), et al. History and Drama. The Pan-European Tradition. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


Re-mapping World Literature

Writing, Book Markets and Epistemologies between Latin America and the Global South / Escrituras, mercados y epistemologías entre América Latina y el Sur Globa

Részben angol, részben spanyol nyelvű tanulmánykötet a latin-amerikai irodalomnak és a „globális dél” irodalmának világirodalmat átformáló hatásáról.

Müller, Gesine (Ed.), Jorge J. Locane (Ed.), Benjamin Loy (Ed.), et al. Re-mapping World Literature. Writing, Book Markets and Epistemologies between Latin America and the Global South / Escrituras, mercados y epistemologías entre América Latina y el Sur Global. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


Archive für Literatur

Der Nachlass und seine Ordnungen

Német nyelvű tanulmánykötet az irodalmi hagyatékokról, az archívumok változó működéséról és a „könyvtár tudattalanjáról”.

Dallinger, Petra-Maria (Ed.), Georg Hofer (Ed.) and Bernhard Judex (Ed.). Archive für Literatur. Der Nachlass und seine Ordnungen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2018.


Faking, Forging, Counterfeiting

Discredited Practices at the Margins of Mimesis

A kötet tanulmányai a művészeti hamisítást esztétikai szempontból vizsgálják, mint egyfajta mimetikus gyakorlatot, amely nem pusztán ellopja vagy tönkreteszi az „eredeti” alkotást, hanem maga is a kreativitás egy módja.

Becker, Daniel (Ed.), Annalisa Fischer (Ed.), Yola Schmitz (Ed.), et al. Faking, Forging, Counterfeiting. Discredited Practices at the Margins of Mimesis. Bielefeld: transcript Verlag, 2018.


TransCoding – From ’Highbrow Art’ to Participatory Culture

Social Media – Art – Research

2014 és 2017 között működött egy osztrákok által kezdeményezett művészeti projekt, amely arra ösztönzött művészeket, hogy a közösségi médiát felhasználva alkossanak. A kötet szerzője, Barbara Lüneburg a projekt eredményeit veszi számba és értelmezi azokat a szociológia, a kultúra- és médiatudomány szemszögéből.

Lüneburg, Barbara. TransCoding – From `Highbrow Art’ to Participatory Culture. Social Media – Art – Research. Bielefeld: transcript Verlag, 2018.

Ókorászok figyelmébe – BTL és TLL próbahozzáférés

Könyvtárunk vezetékes és wifi hálózatán 2018. április 30-ig elérhető a de Gruyter Kiadó Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) és a Thesaurus Linguae Latinae (TLL) online adatbázisa.

Bővebb információk a Bibliotheca Teubneriana Latinaról (PDF 1.1 MB)

Bővebb információk a Thesaurus linguae Latinaeről (PDF 1.09 MB)

 

 

Új adatbázisaink I. – de Gruyter Humanities & Social Sciences (HSS)

A nagy múltú szakkönyvkiadó évente több mint 1300 új címet publikál a bölcsészet, a társadalom-, a természet-, az orvos-, a jog- és a műszaki tudományok témakörében. Több mint 700, előfizetéshez kötött és nyílt hozzáférésű (open access) folyóiratot és számos digitális forrást tesznek hozzáférhetővé.

Az MTA Könyvtárában (vezetékes és wifi hálózaton egyaránt) a kiadó Humanities & Social Sciences (HSS) csomagja érhető el, amely 273 folyóirat anyagát tartalmazza. A csomagban előfizetett folyóiratok minden kötete letölthető 1995-től a legfrissebb számig, a 2017-2018-ban indult folyóiratok cikkei pedig előfizetéstől függetlenül ingyenesen érhetők el.

A HSS csomag részletes tartalma innen letölthető. (XLSX 93kB)

A letöltés DRM-mentesen (Digital rights management) biztosított, a felhasználók az előfizetett tartalmakat szabadon nyomtathatják, tölthetik le online olvasásra saját eszközeikre, vagy menthetik el későbbi használatra.

 

 

 

De Gruyter folyóiratok – próbahozzáférés

Könyvtárunk vezetékes és wifi hálózatán 2017. június 30-ig elérhető a de Gruyter Kiadó több mint 350 tudományos folyóirata.

Remek lehetőség, érdemes kipróbálni!

Témák:

Modern Jewish Scholarship in Hungary – könyvbemutató

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, az MTA Kisebbségkutató Intézete és  a Central European University tisztelettel vár minden érdeklődőt  a  Modern Jewish Scholarship in Hungary:  The ‘Science of Judaism‘ between East and West című könyv bemutatójára.

Bevezetőt mondanak a szerkesztők:  
Turán Tamás (hebraista, MTA Kisebbségkutató Intézet) és Carsten Wilke (történész, CEU)

A kötetet bemutatják:  
Riszovannij Mihály (nyelvész, germanista, ELTE-SEK, Selye János Egyetem),
Balázs Gábor (eszmetörténész, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem)

A kerekasztal-beszélgetésen résztvesznek:
Ormos István (filológus, arabista, ELTE),
Michael Miller (történész, CEU),
Biró Tamás (nyelvész, hebraista, ELTE)

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ II. emeleti konferenciaterme
Időpont: 2017. február 16. (csütörtök) 17 óra